Ochrona Danych Osobowych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:     Zespół Szkół Ekonomicznych

z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Szkolna 1 , kod pocztowy; 44-300 , adres e-mail: szkola@ekonomik.wodzislaw.pl, tel. 32 4554056 ; 32 4552270 .

 

    Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust.1 c RODO na podstawie wymogów określonych w przepisach oświatowych w celu wykonania zadań związanych z przyjmowaniem uczniów (wychowanków) oraz realizacją procesu edukacyjnego.

 

Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest            Pan Leszek Proszowski

(imię i nazwisko)

adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl, tel. 502 639 006 ; 32 331 48 08

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  wymagany przepisami prawa oraz ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych.

 

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Informacja wytworzona przez:
Łukasz Gierczak
email: szkola@ekonomik.wodzislaw.pl tel.:324554056 fax: 324552270
, w dniu:  10‑07‑2018 11:53:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Łukasz Gierczak
email: szkola@ekonomik.wodzislaw.pl tel.:324554056 fax: 324552270
, w dniu:  10‑07‑2018 11:53:19
Data ostatniej aktualizacji:
10‑07‑2018 11:59:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive