Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów, prowadzonych w jednostce


Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów, prowadzonych w jednostce

 1. Księgi uczniów (Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum, Branżowa Szkoła, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe)
 2. Rejestr wydawanych zaświadczeń
 3. Ewidencja wydawanych świadectw ukończenia szkoły
 4. Ewidencja wydawanych dyplomów zawodowych
 5. Ewidencja wydawanych legitymacji
 6. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 7. Ewidencja wydawanych skierowań uczniów na badania do medycyny pracy
 8. Rejestr wypadków- prowadzony przez BHP
 9. Rejestr zamówień publicznych
 10. Ewidencja wydanych kart parkingowych dla pracowników ZSE
 11. Rejestr wydanych kart magnetycznych do pokoju nauczycielskiego dla pracowników ZSE
 12. Księgi inwentarzowe
 13. Rejestr decyzji nadania stopnia awansu zawodowego
 14. Rejestr wydanych zaświadczeń o akceptacjiprzez komisję kwalifikacyjną na stopień awansu zawodowego
 15. Rejestr decyzji skreślenia z listy uczniów ZSE
 16. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 17. Rejestr pieczęci
 18. Spis akt archiwalnych
 19. Rejestr przesyłek wpływających
 20. Rejestr przesyłek wychodzących
 21. Rejestr wydanych poleceń wyjazdu służbowego
 22. Rejestr skarg i wniosków wnoszonych do ZSE w Wodzisławiu Śl.
 23. Rejestr formularzy zarządzania ryzykiem w ZSE Wodzisław Śl.
 24. Wykaz uchwałRady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.
 25. Wykaz zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.
 26. Księga wizytacji i kontroli
 27. Ewidencja uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w ZSE Wodzisławiu Śl.
 28. Rejestr czytelników biblioteki szkolnej- program MOLOPTIVUM
 29. Rejestr wypożyczeń- program MOLOPTIVUM
 30. Ewidencja wyjść służbowych i prywatnych pracowników administracji i obsługi
 31. Ewidencja wyjść służbowych nauczycieli
 32. Ewidencja zatrudnienia pracowników administracji i obsługi
 33. Księga etatów nauczycieli

Sposób i zasady udostępniania danych w prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach

Informacje zawarte w prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach są udostępnianie na pisemny lub ustny wniosek w godzinach pracy, zgodnie z procedurami udostępniania informacji publicznej.

Informacja wytworzona przez:
Izabela Banajska
email: ibanajska@gmail.com tel.:32 455 40 56 fax: 32 455 40 56
, w dniu:  24‑01‑2018 10:24:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Banajska
email: ibanajska@gmail.com tel.:32 455 40 56 fax: 32 455 40 56
, w dniu:  24‑01‑2018 10:24:09
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2018 10:26:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie