Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Majątek Izabela Banajska 385
Polityka prywatności Test Test 372
Program Wychowawczo - Profilaktyczny Izabela Banajska 370
Budżet Izabela Banajska 316
Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów, prowadzonych w jednostce Izabela Banajska 300
Informacja dla słabosłyszących Test Test 283
Dostęp do informacji publicznej Izabela Banajska 282
Sprawozdania finansowe Izabela Banajska 254
O Biuletynie Izabela Banajska 233
Ochrona Danych Osobowych Łukasz Gierczak 169
Statut Technikum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wodzisławiu Śląskim Izabela Banajska 153
Kontrole 2018 r. Izabela Banajska 143
Kontrole 2015 r. Izabela Banajska 142
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 Izabela Banajska 136
Bilans na dzień 31.12.2017 Izabela Banajska 124